แขวงกัวลาบาไล เป็ยแขวงในเขตเบอไลต์ของประเทศบรูไน[1] ติดต่อกับแขวงเซเรียทางเหนือ แขวงลาบิทางตะวันออกและใต้ รัฐซาราวักของมาเลเซียทางตะวันตก และแขวงกัวลาเบอไลต์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

หมู่บ้านแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข