เอ็มพี 73 เป็นรถไฟฟ้าล้อเหล็กผสมยางที่ใช้งานในรถไฟฟ้าปารีส นำเข้าเมื่อ ค.ศ. 1974 มีจุดประสงค์เพื่อนำมาใช้งานในสาย 6 ที่กำลังจะเปิดใช้งาน มีจำนวน 252 คัน โดยมี 6 คันที่ใช้งานไม่ได้ ทำให้เหลือใช้งานเพียง 246 คัน ได้ทำการปรับปรุงรถในปี ค.ศ. 2000 มีจำนวน 5 คันต่อขบวน ปัจจุบันยังคงใช้งานใน สาย 6

เอ็มพี 73
MP73 RATP Rolling stock.jpg
เอ็มพี 73 ในเส้นทางรถไฟฟ้าปารีสสาย6
ประจำการ1974 - ปัจจุบัน
ผู้ผลิตGEC Alsthom
ตกแต่งใหม่2000
จัดขบวน5 คันต่อขบวน
ผู้ดำเนินงานRATP
สายที่ให้บริการรถไฟฟ้าปารีสสาย 6
คุณลักษณะ
ความเร็วสูงสุด70 km/h (43 mph)
ระบบจ่ายไฟฟ้า750 โวลต์ ไฟฟ้ากระแสตรง Current taken from the guide bars on either side of the track
ตัวรับกระแสไฟHorizontal contact shoe
A vertical contact shoe sliding on the rails provides grounding.
ช่วงกว้างราง1,435 mm (4 ft 8 12 in),
with running pads for the rubber
tired wheels outside of the steel rails
รูปร่างของเอ็มพี 73

แหล่งข้อมุลอื่นแก้ไข