ตัวรับกระแสไฟ (อังกฤษ: (electric) current collector) คืออุปกรณ์ที่ใช้รับกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนตลอดจนระบบต่างๆของยานพาหนะ ทั้งรถบัส, รถราง, รถไฟ โดยไฟฟ้าที่รับเข้ามานี้อาจจะถูกจ่ายผ่านมาทางสายส่งไฟฟ้าเหนือหัวหรือรางที่สาม ตัวรับกระแสไฟทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้า ในระบบสายส่งเหนือหัว ตัวรับกระแสไฟถูกเรียกว่า "แหนบรับไฟ" ซึ่งทำมาจากก้อนถ่านแกรไฟต์ และนิยมใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ส่วนในระบบรางที่สาม ตัวรับกระแสไฟถูกเรียกว่า "แป้นรับไฟ" หรือ "ขารับไฟ" ซึ่งทำมาจากโลหะ และนิยมใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

คลังภาพ แก้