เอ็งกู (ญี่ปุ่น: Enkūโรมาจิ円空; ค.ศ. 1632–1695) เป็นภิกษุ, กวี และประติมากรชาวญี่ปุ่น มีช่วงชีวิตอยู่ในยุคเอโดะตอนต้น เป็นชาวแคว้นมิโนะ (ปัจจุบันคือจังหวัดกิฟุ) เป็นที่รู้จักในฐานะผู้แกะสลักพระพุทธรูปไม้จำนวนราว 120,000 องค์ ส่วนใหญ่ทำบึ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการอยู่อาศัยตามอารามต่าง ๆ ในญี่ปุ่น

เอ็งกู
หนึ่งในประติมากรรมของเอ็งกู
ส่วนบุคคล
เกิด1632
มรณภาพ1695
ศาสนาศาสนาพุทธ
สำนักเท็นได
ตำแหน่งชั้นสูง
ผู้ดำรงตำแหน่งถัดมาเอ็งโช

รู้ปปั้นไม้เหล่านี้มีรูปร่างที่แตกต่างกันทั้งหมด ส่วนใหญ่แกะสลักอย่างหยาบจากซากไม้หรือตอไม้ บางส่วนทำเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวที่กำลังเศร้าโศกจากการสูญเสีย หรือแม้แต่ไว้กับศพเพื่อนำทางไปสู่ชีวิตหลังความตาย ปัจจุบันพบรูปปั้นไม้นี้กระจัดกระจายไปทั่วญี่ปุ่น ส่วนใหญ่อยู่ในฮิดะและกิฟุ นอกจากงานแกะสลักแล้วยังพบกวีนิพนธ์อีกกว่า 1,500 ชิ้นที่เอ็งกูประพันธ์

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  • Alphen, Jan Van [et al.] Enku 1632-1695. Timeless Images from 17th Century Japan. Antwerpen, Etnografisch Museum., 1999, 192pp., 9 essays, very richly illustrated
  • Skinner, Julian Daizan and Hayashi, Sumiko: In Heaven's River: Poems and Carvings of Mountain-Monk Enku. Zenways Press, 2015, poems and photos of Enku
  • Tanahashi, Kazuaki. Enku: Sculptor of a Hundred Buddhas. Shambhala Publications, 1991. 122pp.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้