กิฟุ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กิฟุ (ญี่ปุ่น: 岐阜โรมาจิGifu) อาจหมายถึง