เอิร์ลแห่งแอรันเดิล

(เปลี่ยนทางจาก เอิร์ลแห่งแอรันเดล)

เอิร์ลแห่งแอรันเดิล (อังกฤษ: Earl of Arundel) เป็นเอิร์ลที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ ในปัจจุบันตำแหน่งเอิร์ลนี้เป้นของดยุกแห่งนอร์ฟอล์ก เอิร์ลนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1138 โดยเซอร์ วิลเลียม ดอบิกนี จนกระทั่งกลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 เอิร์ลนี้ถูกเรียกบ่อยครั้งว่าเป็นเอิร์ลแห่งซัสเซ็กส์

เอิร์ลแห่งแอรันเดล (ประมาณ ค.ศ. 1143)

แก้

การก่อตั้งครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1289)

แก้

การก่อตั้งครั้งที่ 3 (ค.ศ. 1580)

แก้