เออร์เบินดิกชันแนรี

เออร์เบินดิกชันแนรี (อังกฤษ: Urban Dictionary) เป็นเว็บไซต์พจนานุกรมที่รวบรวมคำ วลี หรือชื่อต่างๆ ที่เป็นศัพท์สแลงซึ่งเพิ่มเติมเนื้อหาโดยผู้ใช้ เนื้อหาที่ส่งเข้ามาจะมีการปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกันโดยผู้แก้ไขอาสาสมัครก่อนนำเสนอ และมีการจัดอันดับความนิยมโดยผู้เยี่ยมชม

Urban Dictionary
เออร์เบินดิกชันแนรี
หน้าแรกของเว็บไซต์ เออร์เบินดิกชันแนรี
ประเภทพจนานุกรม
ภาษาที่ใช้ได้ภาษาอังกฤษ
เจ้าของอารอน เพกแคม
สร้างโดยอารอน เพกแคม
ยูอาร์แอลwww.urbandictionary.com
เชิงพาณิชย์ใช่
ลงทะเบียนไม่จำเป็น

ประวัติ แก้ไข

เออร์เบินดิกชันแนรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) โดย อารอน เพกแคม (Aaron Peckham) นักศึกษาปีหนึ่งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพอลิเทคนิคสเตต (California Polytechnic State University) (ซึ่งปัจจุบันเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ให้กับกูเกิล)

เนื้อหา แก้ไข

นิยามคำศัพท์ในเออร์เบินดิกชันแนรีเป็นการอธิบายถึง คำ วลี หรือชื่อต่างๆ ที่เป็นศัพท์สแลง ซึ่งเกิดขึ้นใหม่และมักไม่พบในพจนานุกรมทั่วไป คำส่วนมากมีการให้นิยามหลายความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน และการจัดหมวดหมู่แบบแท็ก (tag) หลายคำในเออร์เบินดิกชันแนรีอาจหยาบโลน ลบหลู่ หรือก้าวร้าว แต่บางคำก็สร้างขึ้นมาเพื่อความตลกขบขัน หรือการเสียดสี

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเพศนิยม (sexism) การต่อต้านรักร่วมเพศ (homonegativity) เผ่าพันธุ์นิยมและการเหยียดเชื้อชาติ (racism) สามารถมีได้ในเออร์เบินดิกชันแนรี ตราบเท่าที่การให้ความหมายสามารถอธิบายคำศัพท์นั้นๆ และไม่เป็นการใช้ในทางที่ผิด แนวทางของเว็บไซต์ได้แนะนำว่า ผู้ที่ส่งข้อมูลและผู้แก้ไขอาสาสมัคร ควรหลีกเลี่ยงการนิยามที่กล่าวถึง เรื่องขำขันเฉพาะกลุ่ม การอ้างถึงความไม่มีชื่อเสียงของบุคคล ความไร้แก่นสาร โฆษณา หรือความรุนแรงทางเพศ [1]

การควบคุมคุณภาพ แก้ไข

คุณภาพของเนื้อหามีการประเมินในสองระดับ ระดับแรก ผู้แก้ไขอาสาสมัครจะทำการโหวตเพื่อที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินิยามคำศัพท์ที่ถูกส่งเข้ามาใหม่ โดยพิจารณาจากแนวทางของเว็บไซต์ เมื่อนิยามคำศัพท์นั้นมีคะแนน "อนุมัติ" ต่างจาก "ไม่อนุมัติ" อย่างเพียงพอ ก็จะนำรายการนั้นขึ้นแสดงในพจนานุกรม ข้อเสียอย่างหนึ่งของระบบนี้คือการรอคอยให้อาสาสมัครมาลงคะแนนอนุมัติ ทำให้เกิดความล่าช้าในการปรากฏของคำศัพท์

ระดับที่สอง ผู้เยี่ยมชมทั่วไปสามารถโหวตนิยามคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรมว่า "เห็นด้วย/ถูกต้อง" (up) หรือ "ไม่เห็นด้วย/ไม่ถูกต้อง" (down) โดยไม่จำเป็นต้องล็อกอิน สำหรับคำศัพท์คำเดียวกัน ความหมายจะปรากฏโดยลำดับที่มีคะแนนสุทธิที่สูงที่สุดมาก่อน ดังนั้นคำนิยามที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือความหมายที่ชัดเจนที่สุด

หนังสือ แก้ไข

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) มีการคัดเลือกนิยามคำศัพท์จากเว็บไซต์เออร์เบินดิกชันแนรี เพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือรูปเล่มเป็นครั้งแรก ส่วนเล่มที่สองตีพิมพ์ใน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)

อ้างอิง แก้ไข

  1. Urban Dictionary: Guidelines
  2. "In the hot seat: 'Ginormous' Web site makes phat book - look it up - sacbee.com". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-02-07. สืบค้นเมื่อ 2008-02-07.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข