เอสพลานาด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เอสพลานาด (อังกฤษ: esplanade) อาจหมายถึง

  • ในความหมายภาษาอังกฤษ เอสพลานาด หมายถึง ทางเดินริมทะเล หรือทางเดินริมแม่น้ำขนาดใหญ่