เอลิซาเบธ แฟร์แนร์

(เปลี่ยนทางจาก เอลิซาเบท แฟร์แนร์)

เอลิซาเบธ แฟร์แนร์ (อังกฤษ: Elisabeth Ferner) เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2512 เป็นพระธิดาคนที่ 4 และ 3 ใน เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์ และ โยฮัน แฟร์แนร์ เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์ พระราชภาคิไนยใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ทรงอยู่ในลำดับที่ 81 ในการสืบราชสันตติวงศ์สหราชอาณาจักร เนื่องด้วยเธอสืบเชื้อสายมาจาก ม็อดแห่งเวลส์ สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์ พระราชธิดาพระองค์เดียวใน สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร

เอลิซาเบธ แฟร์แนร์
เกิด30 มีนาคม พ.ศ. 2512 (55 ปี)
ออสโล ประเทศนอร์เวย์
สัญชาตินอร์เวย์
มีชื่อเสียงจากพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์
พระราชภาคิไนยใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์
คู่สมรสทอม โฟล์ค เบลคมัน
บิดามารดาโยฮัน แฟร์แนร์
เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์

ด้านชีวิตส่วนตัว เธอสมรสกับ ทอม โฟล์ค เบลคมัน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2535 มีบุตรชาย 1 คน คือ

  1. เบนจามิน แฟร์แนร์ เบลคมัน (25 เมษายน 2542) โดยอยู่ในลำดับที่ 82 ในการสืบราชสันตติวงศ์สหราชอาณาจักร