เอทีแอนด์ทีโมบิลิตี

เอทีแอนด์ทีโมบิลิตี (อังกฤษ: AT&T Mobility) เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีผู้ใช้บริการประมาณ 59 ล้านราย (ณ ปี 2549) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย บริษัทก่อตั้งในปีพ.ศ. 2544 โดยการรวมตัวกันของเอสบีซี(ซึ่งต่อมากลายเป็นเอทีแอนด์ที) และเบลล์เซาท์(ซึ่งต่อมาบริษัทกลายเป็นส่วนหนึ่งของเอทีแอนด์ทีเช่นกัน)

เอทีแอนด์ทีโมบิลิตี
AT&T Mobility, LLC
ประเภทส่วนหนึ่งของเอทีแอนด์ที
อุตสาหกรรมบริการสื่อสารไร้สาย
ก่อตั้งพ.ศ. 2544
สำนักงานใหญ่แอตแลนตา จอร์เจีย, สหรัฐอเมริกา
บุคลากรหลัก
สแตนลีย์ ที ซิกแมน (ประธาน)
ราล์ฟ เดอ ลา เวกา
(ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ)
Thaddeus Arroyo
(ประธานบริหารฝ่ายสารสนเทศ)
ผลิตภัณฑ์บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
รายได้42.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
พนักงาน
69,876
เว็บไซต์wireless.att.com

ปัจจุบันบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของเอทีแอนด์ที ซึ่งให้บริการทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ชื่อเดิมของบริษัทคือซิงกิวลาร์ไวร์เลสส์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยบริษัทจะใช้ชื่อทั้งสองควบคู่กันไปเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข