เอกซ์เซล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เอกซ์เซล (Excel) หรือ เอกเซล (Exel) สามารถหมายถึง