เหวินกุ้ยเฟย์

พระสนมราชวงศ์ชิง

พระอัครมเหสีเหวินหรือ เหวินกุ้ยเฟย (ค.ศ. 1835-ค.ศ. 1890) เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง

พระอัครมเหสีเหวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดค.ศ. 1835
เสียชีวิตค.ศ. 1890
ศาสนาพุทธศาสนา
คู่สมรสสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง