เหวินกุ้ยเฟย์

พระสนมราชวงศ์ชิง
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระอัครมเหสีเหวินหรือ เหวินกุ้ยเฟย (ค.ศ. 1835-ค.ศ. 1890) เป็นพระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง

พระอัครมเหสีเหวิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ค.ศ. 1835
เสียชีวิต ค.ศ. 1890
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิเสียนเฟิง
ศาสนา พุทธศาสนา