เส้นสองสลึง

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เส้นสองสลึง (frenulum of prepuce of penis) คือ เส้นเอ็นหรือเนื้อเยื่อบาง ๆ ที่ยึดหัวองคชาต กับหนังที่รูดไปมาได้ขององคชาต เส้นสองสลึงนั้นบางคนอาจไม่มีเนื่องจากขาดไปก่อนแล้ว