เวียงจันทน์ไทมส์

เวียงจันทน์ไทมส์ เป็นหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ เผยแพร่แบบรายวัน ในเวียงจันทน์ ประเทศลาว ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ตอนนั้นยังเป็นแบบรายสัปดาห์ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบรายวันในปี 2004

แหล่งข้อมูลอื่น แก้