เวิลด์มิวสิค (อังกฤษ: World music) มีความหมายถึงเพลงพื้นเมือง[1]หรือเพลงโฟล์กในวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และเล่นโดยนักดนตรีท้องถิ่น

ในทางตะวันตก คำว่า "เวิลด์มิวสิค" จะหมายถึงดนตรีที่ไม่ใช่ดนตรีจากทวีปอเมริกาเหนือและดนตรีอังกฤษ หรือเป็นดนตรีโฟล์กท้องถิ่น หรือดนตรีที่รวมเพลงท้องถิ่นหลายอย่าง ตัวอย่างของแนวเพลงเช่น ดนตรีเร็กเกในประเทศจาเมกาหรือละติน เป็นต้น ที่เติบโตจนแยกเป็นแนวเพลงเฉพาะ ดนตรีจีนหรือดนตรีแอฟริกา ก็ถูกจำแนกว่าเป็นเวิลด์มิวสิกเช่นกัน[2]

อ้างอิง แก้