เวอร์ซาอีเมิร์จ (อัลบั้ม)


VersaEmerge คือ อีพีอันดับ 3 ของวง VersaEmerge

รายชื่อเพลง แก้

ลำดับชื่อเพลงยาว
1."Theatrics"0:39
2."The Hider"2:43
3."Past Praying For"2:54
4."Moments Between Sleep"3:27
5."Whisperer"3:14
6."Clocks"4:09