เลือดออกง่าย

เลือดออกง่ายเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยมีเลือดออกง่ายหรือหยุดยากกว่าปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ตั้งแต่อันตรายน้อยไปจนถึงอันตรายมาก

Bleeding diathesis
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10D69.9
ICD-9287.9
DiseasesDB1442
MeSHD006474