การเลี่ยงภาษี

(เปลี่ยนทางจาก เลี่ยงภาษี)

การเลี่ยงภาษี เป็นขั้นตอนการลดภาษีที่ต้องจ่ายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะคล้ายกับขั้นตอนการลดหย่อนภาษี แต่จะไม่เหมือนกับการหนีภาษีที่เป็นการเจตนาไม่จ่ายภาษีซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย[1]

วิธีการแก้ไข

  • ในบางประเทศมีกฎว่าผู้เสียภาษี จ่ายเฉพาะภาษีที่เกิดจากรายได้ภายในประเทศเท่านั้น ในกรณีนี้สามารถเลี่ยงภาษีได้โดยการโอนรายได้ หรือสินทรัพย์ไปยังประเทศที่ไม่มีภาษีรายได้ หรือที่อัตราภาษีต่ำ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Michael Wenzel (2002). "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concerns on Tax Compliance" (PDF). Journal of Applied Psychology: 4–5. Cite journal requires |journal= (help)

ดูเพิ่มแก้ไข