เรือเอกไชยเหินหาว

เรือเอกไชยเหินหาวเป็นเรือประเภทเรือเอกไชยในลำดับชั้นของเรือพระที่นั่งในกระบวนพยุหยาตราชลมารค ซึ่งเกือบเทียบเท่าเรือพระที่นั่งกิ่ง ทำหน้าที่เป็นเรือคู่ชักใช้นำหน้าหรือชักลากเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ คู่กับเรือเอกไชยหลาวทองหรือสำหรับชักลากเรือพระที่นั่ง ในกรณีที่ฝีพายไม่เพียงพอ ปัจจุบันเก็บรักษาที่ พิพิธภัณฑสถานเรือพระราชพิธี คลองบางกอกน้อย

เรือเอกไชยเหินหาว (ด้านหน้า) เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ (ด้านหลัง) ในช่วงซ้อมพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประวัติ
ประเทศไทย
ชื่อlist error: <br /> list (help)
ไทย : เรือเอกไชยเหินหาว
โรมัน: Ekachai Hern How
เดินเรือแรก18 กันยายน พ.ศ. 2510
หมายเหตุเรือเอกไชยเหินหาวจะมีสีดวงตาเป็นสีทอง
สัญลักษณ์
ลักษณะเฉพาะ
ประเภท: เรือคู่ชัก
ความยาว: 29.76 เมตร
ความกว้าง: 2.06 เมตร
กินน้ำลึก: 0.6 เมตร
ลูกเรือ: 40
หมายเหตุ: ฝีพาย 38 คน
นายท้าย 2 คน

ประวัติ

แก้

เรือเอกไชยเหินหาวสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 เรือลำนี้ได้ถูกระเบิดได้รับความเสียหายใน สงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2487 ต่อมากรมศิลปากรได้ตัดหัวเรือและท้ายเรือเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ เมื่อปี 2491

ลำปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 จากหัวและท้ายเรือเดิม โดยกรมอู่ทหารเรือ วางกระดูกงูเรือเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2508 เริ่มสร้างเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2508 ลงน้ำเมื่อ 18 กันยายน พ.ศ. 2510 จากนั้นจึงทำการตกแต่งตัวเรือโดยช่างแกะสลักทำงานประมาณ 14 เดือนช่างรักปิดทองทำงาน 6 เดือน ช่างเขียนลายรดน้ำทำงานประมาณ 6 เดือน ช่างปิดทองและประดับกระจกทำงานประมาณ 4 เดือน ในปี พ.ศ. 2524 ได้ทำการซ่อมใหญ่ เปลี่ยนไม้ตัวเรือที่ผุซึ่งชำรุดบางส่วน ลงรักปิดทอง ทาสีตัวเรือใหม่และอื่น ๆ เพื่อให้ทันใช้ในงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2525 เริ่มซ่อมทำตั้งแต่ 4 กันยายน พ.ศ. 2524 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2525 โดยมี บริษัท สหายสันต์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาซ่อมทำ

ลักษณะเรือ

แก้
  • โขนเรือ เป็นไม้รูปดั้งเชิดสูง เขึยนลายรดน้ำรูปเหราหรือ จระเข้ ปิดทอง
  • ขนาด : ความยาว 29.76 เมตร กว้าง 2.06 เมตร กินน้ำลึก 0.60 เมตร
  • กำลัง : 3.00 เมตร
  • เจ้าพนักงานประจำเรือ : ฝีพาย 38 นาย นายท้าย 2 นาย