เรืออสุรวายุภักษ์

เรืออสุรวายุภักษ์ เป็นเรือรูปสัตว์ในประเภทเรือเหล่าแสนยากร เป็นหนึ่งในเรือพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค เรืออสุรวายุภักษ์ โขนเรือเป็นรูปครึ่งยักษ์ครึ่งนก มีส่วนบนเป็นยักษ์ ส่วนล่างเป็นนกองค์เป็นสีม่วง ลักษณะและขนาดของเรือใกล้เคียงกับเรืออสุรปักษี การแต่งกายของผู้ประจำเรือ นายลำนุ่งปูม สวมเสื้อเข้มขาบ โพกขลิบทอง ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานเรือพระราชพิธี คลองบางกอกน้อย

ประวัติ
ประเทศไทย
ชื่อlist error: <br /> list (help)
ไทย: เรืออสุรวายุภักษ์
โรมัน: Asura Vayupak
สัญลักษณ์
ลักษณะเฉพาะ
ประเภท: เรือรูปสัตว์


อ้างอิง

แก้