เรือลาดตระเวนชั้นเอตนา (ค.ศ. 1941)

เรือลาดตระเวนเบา

เรือลาดตระเวนชั้นเอตนา เป็นเรือลาดตระเวนเบาสองลำที่สั่งซื้อจากอิตาลีสำหรับกองทัพเรือไทยในปี ค.ศ. 1938 และต่อมาได้ถูกโอนมาสู่กองทัพเรืออิตาลีหลังการปะทุของสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์และตัวเรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือถูกทำลายจากสงคราม

เรือลาดตระเวนชั้นเอตนา (ค.ศ. 1941)
ภาพรวมชั้น
ชื่อ: ชั้นเอตนา
ผู้สร้าง: C.R.D.A., ตรีเยสเต
ผู้ใช้งาน:
สร้างเมื่อ: 1939–1942
วางแผน: 2
เสร็จแล้ว: 0
สูญเสีย: 2
ลักษณะเฉพาะ
ประเภท: เรือลาดตระเวน
ขนาด (ระวางขับน้ำ): 5,900 long ton (6,000 ตัน) standard
ความยาว: 153.8 m (504 ft 7 in) overall
ความกว้าง: 14.47 m (47 ft 6 in)
กินน้ำลึก: 5.95 m (19 ft 6 in)
ระบบขับเคลื่อน:
 • 2 shaft geared turbines
 • 3 boilers
 • 40,000 hp (29,800 kW)
ความเร็ว: 28 นอต (52 กิโลเมตรต่อชั่วโมง; 32 ไมล์ต่อชั่วโมง)
อัตราเต็มที่: 580
ยุทโธปกรณ์:
สิ่งป้องกัน:
 • Belt 60 mm (2.4 in)
 • Deck 20–35 mm (0.8–1.4 in)
 • เรือ

  แก้
  เรือ วางกระดูกงู ปล่อยลงน้ำ สถานะ
  เอตนา (ชื่อเก่าคือตากสิน) 23 กันยายน 1939 28 พฤษภาคม 1942 ได้รับความเสียหายจนยกเลิกในเดือนกันยายน 1943
  วิซูเวียส (ชื่อเก่าคือนเรศวร) 26 สิงหาคม 1939 6 สิงหาคม 1941 ได้รับความเสียหายจนยกเลิกในเดือนกันยายน 1943

  ดูเพิ่ม

  แก้

  อ้างอิง

  แก้