เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นกราฟเซ็พเพอลีน

เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นกราฟเซ็พเพอลีน (อังกฤษ: Graf Zeppelin-class aircraft carrier) เป็นชั้นของเรือบรรทุกเครื่องบินจำนวนสี่ลำของครีคส์มารีเนอ ตั้งชื่อตามเรือบรรทุกเครื่องบินกราฟเซ็พเพอลีน แต่การสร้างได้ถูกระงับจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง

เรือบรรทุกเครื่องบินกราฟเซ็พเพอลีน
ภาพรวมชั้น
ผู้สร้าง: Friedrich Krupp Germaniawerft, Deutsche Werke
วางแผน:
  • 4 (originally c. 1937)
  • 2 (revised c. 1938)
เสร็จแล้ว: 0
ยกเลิก: 2

เรือ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้