เรียว (หน่วยเงิน)

เรียว (ญี่ปุ่น:  โรมาจิ: ryō) เป็นหน่วยเงินในอดีตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้ทองคำแลกเปลี่ยนตามระบบมาตราชั่งตวงวัดของญี่ปุ่น ใช้กันมากก่อนยุคเมจิ ถูกแทนที่โดยค่าเงิน เยน ในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2414

เหรียญทองในยุคปีเคโชที่เรียกว่า โคบัง มีมูลค่าหนึ่งเรียว