เมอเรย์ ไลน์สเตอร์

เมอเรย์ ไลน์สเตอร์ (อังกฤษ: Murray Leinster) เป็นนามปากกา ของ วิล เอฟ. เจนกินส์ (Will F. Jenkins, หรือชื่อเต็มว่า William Fitzgerald Jenkins) นักเขียนเรื่องแนววิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ทางเลือก (alternative history).

เมอเรย์ ไลน์สเตอร์
เกิด16 มิถุนายน พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896)
สหรัฐอเมริกา
เสียชีวิต8 มิถุนายน พ.ศ. 2518
อาชีพนักเขียน
Murray Leinster Amazing 5304.jpg

เมอเรย์เกิดเมื่อ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) ที่ Norfolk, Virginia สหรัฐอเมริกา. เขาได้รับรางวัลฮิวโก ประจำ ปี ค.ศ. 1956 จากนวนิยายเรื่อง "Exploration Team". เมอเรย์เสียชีวิตเมื่อ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2518.