เมทริกซ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เมทริกซ์ เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ matrix บ้างก็อ่านว่า แมทริกซ์ สามารถหมายถึง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แก้

วงการบันเทิง แก้