ปริภูมิสองมิติ

(เปลี่ยนทางจาก สองมิติ)
บทความนี้กล่าวถึงปริภูมิสองมิติแบบยุคลิด สำหรับทฤษฎีทั่วไปของวัตถุสองมิติ ดูที่ พื้นผิว (คณิตศาสตร์)

ปริภูมิสองมิติ (อังกฤษ: Two-dimensional space) หรือเรียกแบบย่อว่า สองมิติ (2D) เป็นลักษณะทางเลขาคณิตซึ่งมี 2 ค่าที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งขององค์ประกอบใด ๆ (เช่น จุด) ในทางคณิตศาสตร์ปกติแล้วจะใช้สัญลักษณ์ 2

ปริภูมิสองมิติสามารถจำลองภาพได้บนระนาบซึ่งเป็นแนวคิดของปริภูมิแบบยุคลิด โดยปกติสองมิติจะประกอบไปด้วย "ความยาว" และ "ความกว้าง"

ดูเพิ่มแก้ไข