เฟร์นังดู กอโลร์ จี แมลู

นักการเมืองชาวบราซิล อดีตประธานาธิบดีบราซิล (2533–2535)

เฟร์นังดู อาฟงซู กอโลร์ จี แมลู (โปรตุเกส: Fernando Affonso Collor de Mello; เกิด 12 สิงหาคม พ.ศ. 2492) เป็นนักการเมืองชาวบราซิลผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 32 ของบราซิลระหว่าง พ.ศ. 2533–2535

ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการของกอโลร์ในฐานะสมาชิกวุฒิสภา