บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เฟมาร์น (เยอรมัน: Fehmarn; เดนมาร์ก: Femern) เป็นเกาะในทะเลบอลติก นอกจากฝั่งทิศตะวันออกของรัฐชเลสวิช-ฮ็อลชไตน์ ประเทศเยอรมนี อยู่ในเขตโอสโทรลชไตน์ ตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 เมืองมีประชากร 12,942 คน (31 ธันวาคม ค.ศ. 2010)[1]

เฟมาร์น

อ้างอิงแก้ไข