เพียสิง จะเลินสิน

เพียสิง จะเลินสิน เกิดที่หลวงพระบางเมื่อ พ.ศ. 2441 เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องในพระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระพี่เลี้ยงเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุวรรณวงศ์และได้ติดตามทั้งสองพระองค์ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮานอย ขณะที่ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นเจ้ากรมพิธีการประจำราชสำนัก เมื่อเพียสิงล้มป่วยลง เขาได้เขียนตำราอาหารลงในสมุดบันทึกไว้ 2 เล่ม หลังจากนั้นไม่นานก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2510 หลังจากเพียสิงถึงแก่กรรม ภรรยาของเพียสิงนำสมุดบันทึกดังกล่าวมาให้มกุฎราชกุมาร และต่อมาพระองค์ได้มอบสำเนาให้อแลน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำราชอาณาจักรลาวเมื่อ พ.ศ. 2517 ต่อมาเดวิดสันนำตำราอาหารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและกลายเป็นตำราอาหารลาวที่แพร่หลายฉบับหนึ่ง

อ้างอิงแก้ไข

  • เพียสิง จะเลินสิน. ตำรับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง แปลโดย จินดา จำเริญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กทม. ผีเสื้อลาว. 2553. หน้า 21-22