บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เพียร ยงหนู เป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้านครหลวง มีบทบาทสำคัญเป็นแกนนำสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ด้านความเกี่ยวเนื่องทางการเมืองที่มีต่อกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆ ในขณะนี้ไม่ชัดเจน

เป็นผู้นำแรงงานที่ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานทั้งหลายในทุกๆเรื่อง แต่แรงงานในองค์กรตัวเองมีแต่เอาเปรียบ แบ่งพรรคแบ่งพวก