เพลงชาติสหพันธรัฐมาลี

เพลงชาติของสหพันธรัฐมาลี (ฝรั่งเศส: Hymne Fédération du Mali) ตามกฎหมายที่ตราขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1960.[1] โดยทำนองของเพลงชาติมาลี เรียบเรียงโดย บังซูมานา ซิสโซโก (ท่อนบรรเลงนำ และ โน๊ตอื่น ๆ)[2][1] และ เนื้อร้องเพลงชาติเซเนกัล คำร้อง โดย เลโอโปลด์ เซดาร์ เซงกอร์ (ได้มีการแก้ไขในภายหลัง). ภายหลังการล่มสลายของสหพันธรัฐ รัฐบาลสาธารณรัฐมาลีได้เก็บรักษาทำนองเพลงชาติ (เนื่องจากผู้เรียบเรียงทำนองมาจากมาลี) และ เนื้อร้องของเพลงชาติเซเนกัล ยังใช้สำนวนเดียวกับสมัยสหพันธรัฐ (แก้ไขเนื้อร้องโดยประธานาธิบดี) โดยได้ลบคำว่า "มาลี" และ แก้ไขเพียงเล็กน้อย.

คำแปล: เพลงชาติสหพันธรัฐมาลี
เนื้อร้องเลโอโปลด์ เซดาร์ เซงกอร์
ทำนองบังซูมานา ซิสโซโก
รับไปใช้พ.ศ. 2502
เลิกใช้พ.ศ. 2503

เนื้อร้อง

แก้
ภาษาฝรั่งเศส คำแปล
(Introduction)

I

Pincez tous vos koras, frappez les balafons.

Le lion rouge a rugi. Le dompteur de la brousse.

D'un bond s'est élancé, dissipant les ténèbres.

Soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir.

Debout, Debout mes frères! Voici l'Afrique rassemblée.

(บทนำ)

1

จงถอนโคร่าออกให้หมด ตีบาลาฟอน

สิงโตแดงจะคำราม พุ่มไม้แห่งการฝึกฝน

กระโจนไปข้างหน้า จงปัดเป่าความมืดมนออกไป

ดวงอาทิตย์อยู่บนความเกลี้ยวกลัวของเรา ดวงอาทิตย์จะอยู่บนความหวังของเรา

ลุกขึ้น ลุกขึ้นพี่น้องของข้า! นี่คือแอฟริกาที่รวมควบกัน

Refrain:

Fibres de mon cœur vert. O Maliennes et Maliens,

Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt!

Épaule contre épaule, sont mes plus que frères,

Salut Afrique mère, Salut Afrique mère!

ประสานเสียง :


เส้นใยใจเขียวของข้า โอ้ ชาวมาลีทั้งหลายและชาวมาลีเอ๋ย

ให้เรารวมแหล่งทะเลและแหล่งที่มา ให้เรารวบรวมบริภาษและป่าทั้งมวล!

เคียงบ่าเคียงไหล่ เป็นมากกว่าพี่น้องกัน

มารดาแห่งแอฟริกาจงเจริญ มารดาแห่งแอฟริกาจงเจริญ

II

Toi, Mali, toi, le fils de l'écume du lion,

Toi surgi de la nuit au galop des chevaux,

Rend-nous, oh ! rends-nous l'honneur de nos ancêtres,

Splendides comme ébène et forts comme le muscle

Nous disons droits: l'épée, l'épée n'a pas une bavure.

Refrain

III

O Mali, nous faisons nôtre ton grand dessein:

Rassembler les poussins à l'abri des milans

Pour en faire, de l'est à l'ouest, du nord au sud,

Debout, un même peuple, un peuple sans couture

Mais un peuple tourné vers tous les vents du monde.

Refrain

IV

O Mali, comme toi, comme tous nos héros,

Nous serons durs sans haine et des deux bras ouverts.

L'épée, nous la mettrons dans la paix du fourreau,

Car le travail sera notre arme et la parole.

Le Bantou est un frère, et nous et l'Arabe et le Blanc.

Refrain

V

Mais que si l'ennemi incendie nos frontières

Nous serons tous dressés et les armes au poing:

Un peuple dans sa foi défiant tous les malheurs,

Les jeunes et les vieux, les hommes et les femmes.

La mort, oui ! Nous disons la mort, mais pas la honte.

Refrain

อ้างอิง

แก้
  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-08-09. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-08-09. สืบค้นเมื่อ 2017-10-12.