เปอร์ดานาปูตรา

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เปอร์ดานาปูตรา (มลายู: Perdana Putra) เป็นกลุ่มอาคารในปูตราจายา หรือทำเนียบรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี ตั้งอยู่บนเทือกเขาใหญ่ในปูตราจายา กลุ่มอาคารมีรูปร่างที่มีความหมายถึง แขนของกลุ่มผู้บริหารมาเลเซีย เป็นตึกสูง 6 ชั้น ส่วนยอดบนมีลักษณะคล้ายรูปโดมของมัสยิด แยกเป็น 3 ปีก ตรงกลางเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรี ด้านบนเป็นรูปโดมแก้วโมเสค ปีกด้านตะวันตกใช้เป็นที่ทำงานของรองนายกรัฐมนตรี ส่วนปีกด้านตะวันออกเป็นที่ทำงานของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เปอร์ดานาปูตรา
เปอร์ดานาปูตรา ถ่ายจากจัตุรัสด้านหน้า

อาคารเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540 จนแล้วเสร็จต้นปี พ.ศ. 2542 อาคารเปิดใช้ทำการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2542 หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีทั้งหมดจึงได้ย้ายจากกัวลาลัมเปอร์มายังปูตราจายา

ดูเพิ่มแก้ไข