เบเนดิกเทอ แฟร์แนร์

เบเนดิกเทอ แฟร์แนร์ (อังกฤษ: Benedikte Ferner) เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2506 เป็นพระธิดาคนรองใน เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์ และ โยฮัน แฟร์แนร์ เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์ พระราชภาคิไนยใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ทรงอยู่ในลำดับที่ 80 ในการสืบราชสันตติวงศ์สหราชอาณาจักร เนื่องด้วยเธอสืบเชื้อสายมาจาก ม็อดแห่งเวลส์ สมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์ พระราชธิดาพระองค์เดียวใน สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร

เบเนดิกเทอ แฟร์แนร์
เกิด27 กันยายน พ.ศ. 2506 (60 ปี)
ออสโล ประเทศนอร์เวย์
สัญชาตินอร์เวย์
มีชื่อเสียงจากพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์
พระราชภาคิไนยใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์
คู่สมรสรอล์ฟ วูด
มอนต์ อินาร์ สตังค์
เอดจ์ ฮิวเดน
บิดามารดาโยฮัน แฟร์แนร์
เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์

เธอสมรสจำนวน 3 ครั้ง ครั้งแรกกับ รอล์ฟ วูด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2537 ก่อนจะหย่าในเดือนกันยายน 2541 และได้สมรสครั้งที่ 2 กับ มอนต์ อินาร์ สตังค์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2543 และหย่ากันในเดือนกรกฎาคมปี 2545 ก่อนที่จะได้อยู่กินกับ เอดจ์ ฮิวเดน จากการสมรสทั้ง 3 ครั้ง ไม่มีบุตร