เบสพิน (อังกฤษ: Bespin) เป็นดาวเคราะห์ในเรื่องแต่งชุดสตาร์ วอร์ส เป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 5: จักรวรรดิเอมไพร์โต้กลับ

ดาวแก๊สยักษ์เบสพิน

เบสพินเป็นดาวแก๊สยักษ์ในระบบดาวเบสพิน เซกเตอร์อาโนอัต คอร์ริดอร์ไอสัน ในเขตเกรตเตอร์จาวิน เขตแดนรอบนอก เป็นแหล่งแก๊สทิบานน่าแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง มีชื่อเสียงเป็นศูนย์กลางสำคัญในผลิตและขนส่งแก๊ส รวมถึงนครเมฆาและทิบานนาโปลิส เป็นบ้านของคนนับล้าน ทั้งมนุษย์ ชาวอักนาฟ และชาวลูทริลเลียน

นครเมฆา แก้

นครเมฆา (อังกฤษ: Cloud City) เป็นชุมชนเหมืองแก๊สทิบานนาที่ลอยอยู่ในหมู่เมฆของดาวเคราะห์เบสพิน อยู่ภายใต้การครอบครองของเจ้านครแลนโด้ คาลริสเซียน ผู้ควบคุมเมืองนี้ไปพร้อมๆ กับพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นจุดสนใจของจักรวรรดิ แต่ในที่สุดจักรวรรดิก็เข้ายึดเมืองนี้ได้สำเร็จและได้ตั้งค่ายทหารขึ้นที่เมืองนี้ หลังจากจักรพรรดิพัลพาทีนตายลง และผ่านพ้นเหตุการการปิดล้อมแห่งโลหะ ค่ายทหารจักรวรรดินี้ก็ถูกทิ้งร้าง

เบื้องหลัง แก้

ในบทร่างแรกของภาพยนตร์สตาร์ วอร์ส ในปี ค.ศ. 1974 ดาวเคราะห์อัลเดอรานซึ่งในขณะนั้นถูกกำหนดให้เป็นดาวแก๊สยักษ์และเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิกาแลกติกมีลักษณะคล้ายเบสพินในจักรวรรดิเอมไพร์โต้กลับอย่างมาก ทั้งยังมีเมืองที่คล้ายกับนครเมฆาอีกด้วย

ในการประชุมกำหนดโครงเรื่องช่วงแรกๆ ของจักรวรรดิเอมไพร์โต้กลับนั้น มีดาวเคราะห์ Ketbrae (หรือ Kettlebrae) เป็นดาวแก๊สยักษ์ ซึ่งต่อมากลายเป็นดาวเคราะห์เบสพินนี้เอง

ในหนังสือการ์ตูน Star Wars 56: Coffin in the Clouds ระบุว่าเบสพินเป็นดาวเคราะห์บ้านเกิดของชาวอักนาฟ ทั้งยังมีพื้นผิวที่เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกด้วย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้สำหรับดาวแก๊สยักษ์ ความผิดพลาดนี้ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ Databank ซึ่งระบุว่าชาวอักนาฟอาศัยบนแผ่นดินที่ลอยอยู่ใต้นครเมฆา แผ่นดินซึ่งแลนโด้ คาลริสเซียนเดินทางไปผจญภัยในหนังสือการ์ตูนนี้ ต่อมาได้รับการระบุชื่อเป็นพื้นผิวอักนาฟใน Bespin: Action Tidings

แหล่งข้อมูลอื่น แก้