เบตซิเลโอ (อังกฤษ: Betsileo) เป็นที่ราบสูงทางใต้บนเกาะมาดากัสการ์ มีชาวเบตซิเลโอเป็นหนึ่งในสามกลุ่มชนใหญ่ของมาดากัสการ์อาศัยอยู่ประมาณหนึ่งล้านคน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข