เนเบตา (พระราชธิดาในฟาโรห์อเมนโฮเทปที่สาม)

เนเบตา เป็นหนึ่งในพระราชธิดาของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 3 จากราชวงศ์ที่ 18 แห่งอียิปต์ กับสมเด็จพระราชินีทีเย พระองค์เป็นพระขนิษฐาของฟาโรห์อเคนาเตน

เนเบตา
เจ้าหญิงแห่งอียิปต์โบราณ
พระนามในอักษรเฮียโรกลิฟฟิก[1]
nb
t
O11a
pr
B1
ราชวงศ์ราชวงศ์ที่ 18
พระบิดา อเมนโฮเทปที่ 3
พระมารดาติเย
ศาสนาศาสนาอียิปต์โบราณ

พระประวัติ แก้

พระนาม เนเบตา มีความหมายว่า "สตรีแห่งพระราชวัง" พระนามของพระองค์นั้นคล้ายกับพระนามของพระภคินี คือ พระนางเฮนุททาเนบ ซึ่งมักจะใช้กับผู้เป็ฯพระมเหสีของฟาโรห์ พระองค์อาจจะเป็นพระมเหสีพระองค์สุดท้ายของอเมนโฮเทปที่ 3 พระองค์ไม่ค่อยปรากฏรูปสลักใดๆ เหมือนกับพระภคินีของพระองค์ ปรากฏเพียงแค่รูปสลักหินมหึมาของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่ 3 ร่วมพระนางทีเย[2] และมีความสูงถึง 7 เมตร (หรือ 23 ฟุต) ซึ่งเป็นรูปสลักของอเมนโฮเทปที่ 3 กับพระนางทีเยประทับนั่งเคียงกัน โดยมีรูปสลักหินยืนของสามพระราชธิดาด้านหน้าของทั้งสองพระองค์ และพระราชธิดาทั้งสาม พระนางเฮนุทาเนบจะอยู่ตรงกลางและมีขนาดใหญ่กว่าอีกสองพระองค์ที่เหลือ พระนางเนเบตาอยู่ด้านขวา และอีกหนึ่งพะองค์อยู่ทางด้านซ้ายซึ่งพระนามถูกทำลาย[2]

เนเบตาไม่เคยได้รับตำแหน่งเป็นพระมเหสี เหมือนกับพระนางซิทอามุนและพระนางไอซิส ผู้เป็นพระภคินี ซึ่งตำแหน่งของพระองค์มีเฉพาะแค่ พระราชธิดาแห่งฟาโรห์ ผู้เป็นที่รัก (มักจะใช้กับตำแหน่งพระราชธิดาหรือเจ้าหญิง) เมื่อรวมกับความจริงว่า ภายหลังจากการสิ้นพระชนม์ของอเมนโฮเทปที่ 3 พระองค์มิได้ถูกกล่าวถึงอีกเลย ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์ในวัยเยาว์ หรืออีกหนึ่งข้อสันนิษฐานกล่าวคือ พระองค์ได้รับพระนามใหม่ในช่วงปฏิรูปศาสนาในรัชสมัยของฟาโรห์อเคนาเตน ที่ปรากฏพระนามว่า เบเคตอาเตน โดยไม่มีการบันทึกหรือกล่าวถึงในช่วงก่อนการปฏิรูปศาสนา[3]

อ้างอิง แก้

  1. Hermann Ranke: Die Ägyiptischen Personennamen. (Verlag von J. J. Augustin in Glückstadt, 1935)
  2. O'Connor, David & Cline, Eric., Amenhotep III: Perspectives on his Reign, University of Michigan, 1998. p.7
  3. Joyce Tyldesley: Nefertiti – Egypt's Sun Queen, Viking Adult (1999), p.136.