สำหรับเนื้อดาวเคราะห์ดวงอื่น ดูที่ เนื้อดาว (ธรณีวิทยา)

เนื้อโลก (อังกฤษ: mantle) เป็นชั้นโครงสร้างของโลกที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก นอกจากนี้เรายังสามารถพบเนื้อดาวนี้ได้ในดาวเคราะห์หินทั่วไป สำหรับเนื้อโลกนี้มีความหนาประมาณ 2,885 กิโลเมตร [1] ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบร้อยละ 84 ของปริมาตรทั้งหมดของโลก[2] ส่วนประกอบหลักของชั้นเนื้อโลกส่วนใหญ่เป็นแมกนีเซียมและเหล็ก เกือบทั้งหมดมีสถานะเป็นของแข็ง ยกเว้นที่ความลึกประมาณ 70-260 กิโลเมตรหรือที่เรียกว่าฐานธรณีภาค (อังกฤษ: asthenosphere) ในชั้นนี้มีการหลอมละลายของหินเป็นบางส่วน

ภาพหน้าตัดของโลกทั้งหมด

อ้างอิงแก้ไข

  1. Mantle: Schlumberger Oilfield Glossary
  2. Robertson, Eugene (2007). "The interior of the earth". USGS. สืบค้นเมื่อ 2009-01-06.