วิทยามะเร็ง

(เปลี่ยนทางจาก เนื้องอกวิทยา)

วิทยามะเร็ง หรือ วิทยาเนื้องอก (อังกฤษ: Oncology) เป็นสาขาหนึ่งของวิชาแพทยศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเนื้องอกหรือมะเร็ง และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเจริญ, การวินิจฉัย, การรักษา และการป้องกันมะเร็ง รากศัพท์ของคำว่า oncology มาจากภาษากรีก onkos (ογκος) หมายถึงก้อนหรือเนื้องอก และ -ology ซึ่งหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยามะเร็งนั้นจะเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกายภาพบำบัด, จิตบำบัดหรือการให้คำปรึกษา, พันธุศาสตร์คลินิก ในทางกลับกันแพทย์นั้นต้องประสานงานกับพยาธิแพทย์เพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของเนื้องอกเพื่อช่วยในการรักษา

วิทยามะเร็งเกี่ยวข้องกับ

  • การวินิจฉัยมะเร็ง
  • การรักษา เช่น การผ่าตัด, เคมีบำบัด, รังสีรักษา และอื่นๆ
  • การติดตามผลการรักษา
  • การรักษาบรรเทา (Palliative care) ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
  • ประเด็นทางจริยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
  • การคัดกรองผู้ป่วย ในประชากร หรือในสมาชิกครอบครัวของผู้ป่วยซึ่งน่าจะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น มะเร็งเต้านม

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้