เนินเขา (อังกฤษ: hill) เป็นภูมิประเทศที่อยู่เหนือจากภูมิประเทศโดยรอบ มักมียอดเขาที่เห็นได้อย่างเด่นชัด ซึ่งอยู่เหนือระดับความสูงอื่น ๆ เมื่อเทียบกับผืนแผ่นดินสัมพัทธ์ แต่เนินเขานั้นไม่สูงเท่ากว่าภูเขา

เนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในแซ็ง-ปอล-เดอ-วองซ์ ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แก้

การตั้งถิ่นฐานหลายแห่งแต่เดิมนั้นจะสร้างบนเนินเขาเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่) เพื่อเป็นการป้องกัน (เนื่องจากมองเห็นพื้นที่โดยรอบได้ชัดเจน และให้ผู้โจมตีลำบากในการต้องต่อสู้บนเนิน) หรือ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ป่าทึบ ตัวอย่างเช่น โรมโบราณซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขาเจ็ดลูก ช่วยปกป้องกรุงโรมจากการรุกราน