เนยใส หรือ เนยเหลว เป็นเนยที่ได้จากการสกัดก้อนนมและน้ำออกจากไขมันเนย ผลิตจากการละลายเนยธรรมดา แล้วปล่อยให้ส่วนประกอบตกตะกอนแยกชั้นตามความหนาแน่น น้ำจะระเหยไป ของแข็งที่ลอยอยู่จะถูกตักออก ก้อนนมจะเหลือที่จมอยู่ที่ก้น ไขมันเนยตรงกลางจะถูกเทออกมาใช้เป็นเนยใส ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ไขมันเนยไม่มีประโยชน์อะไรและมักจะเททิ้งไป

เนยใส

คุณสมบัติ

แก้

เนยใสมีจุดเกิดควัน (smoke point) สูงกว่าเนยธรรมดา ซึ่งจะทำให้อาหารไม่ไหม้และไม่มีควัน เป็นที่ต้องการในการทำอาหารบางอย่างเช่นการทอดหรือการผัดที่ใช้น้ำมันน้อย (sauté) เนยใสยังสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าเนยสดอีกด้วย

พุทธศาสนา

แก้

เนยใส เป็นหนึ่งในเภสัช 5 ในทางพุทธศาสนาจัดว่าเป็น สัตตาหกาลิก คือของที่ภิกษุเก็บไว้ฉันได้ภายใน 7 วัน