เนบิวลาลมพัลซาร์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เนบิวลาลมพัลซาร์ เป็นเนบิวลาที่ได้รับพลังงานจากลมพัลซาร์ของพัลซาร์ ในช่วงยุควิวัฒนาการแรก ๆ เนบิวลาลมพัลซาร์มักจะถูกพบภายในเปลือกของซากซูเปอร์โนวา แม่แบบของ เนบิวลาลมพัลซาร์ คือ เนบิวลาปู