เนบิวลาลมพัลซาร์

เนบิวลาลมพัลซาร์ เป็นเนบิวลาที่ได้รับพลังงานจากลมพัลซาร์ของพัลซาร์ ในช่วงยุควิวัฒนาการแรก ๆ เนบิวลาลมพัลซาร์มักจะถูกพบภายในเปลือกของซากซูเปอร์โนวา แม่แบบของ เนบิวลาลมพัลซาร์ คือ เนบิวลาปู