เทอร์โบเกียร์ (อังกฤษ: TurboGears) เป็นเฟรมเวิร์กขนาดใหญ่ สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้ภาษาไพทอน สร้างขึ้นโดยการนำเอาส่วนโปรแกรมที่พัฒนาเรียบร้อยแล้ว เช่น MochiKit SQLObject CherryPy และ Kid ประกอบกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาสำหรับเทอร์โบเกียร์โดยเฉพาะมารวมกัน ทำให้ส่วนโปรแกรมต่าง ๆ ทำงานร่วมกันได้โดยง่าย

เทอร์โบเกียร์ (TurboGears)
นักพัฒนาKevin Dangoor
ที่เก็บข้อมูล
ระบบปฏิบัติการข้ามแพลตฟอร์ม
ประเภทเฟรมเวิร์คพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
สัญญาอนุญาตสัญญาอนุญาต MIT, สัญญาอนุญาต LGPL
เว็บไซต์www.turbogears.org

เทอร์โบเกียร์ออกแบบตามสถาปัตยกรรม Model-view-controller คล้ายกับ Struts และ Ruby on Rails เทอร์โบเกียร์ออกแบบมาเพื่อการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บอย่างรวดเร็วในภาษาไพทอน

ส่วนประกอบ

แก้
  • SQLObject ทำหน้าที่เป็น Model - SQLObject เป็นส่วนหลังที่จัดการกับข้อมูลซึ่งสามารถ สร้างฐานข้อมูล หรือติดต่อกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วบนเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล
  • Kid ทำหน้าที่เป็น View - Kid เป็นระบบส่วนหน้าซึ่งใช้หลักการสร้างแม่แบบสำหรับไฟล์ XHTML และ XML ซึ่งสามารถแทรกคำสั่งคล้ายภาษาไพทอนเข้าไปได้ในรูปแบบ XML
  • CherryPy ทำหน้าที่เป็น Controller - CherryPy เป็นมิดเดิลแวร์สำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งสามารถทำให้การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทำได้ โดยการสร้างตัวจัดการเหตุการณ์ที่ส่งคืนข้อมูลให้กับระบบแม่แบบ (ในกรณีของเทอร์โบเกียร์) ตัวจัดการเหตุการณ์นี้สามารถรับข้อมูลในรูปแบบ JSON ซึ่งมักถูกใช้บ่อยในการใช้เทคนิค AJAX CherryPy สามารถเป็นแม่ข่ายเว็บหรือทำงานร่วมกับแม่ข่ายเว็บอื่นที่เข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อม WSGI (รวมถึง Apache2 ด้วย)
  • MochiKit เป็นตัวเลือกในเทอร์โบเกียร์ - MochiKit เป็นคลังโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ สำหรับเขียนโปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ ในรูปแบบที่คล้ายภาษาไพทอน MochiKit มักใช้เพื่อช่วยในการใช้เทคนิค AJAX เนื่องจาก MochiKit มีลักษณะเด่นซึ่งช่วยให้ใช้เทคนิค AJAX ง่ายขึ้น

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้