เทศบาลตำบลหินตก

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

เทศบาลตำบลหินตก ตั้งอยู่ในตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอร่อนพิบูลย์ ห่างจากอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอทุ่งสงประมาณ 30 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 403

เทศบาลตำบลหินตก
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลหินตก
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอร่อนพิบูลย์
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีมาโนส สวัสดีนฤมล
พื้นที่
 • ทั้งหมด13 ตร.กม. (5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด8,556 คน
 • ความหนาแน่น661.23 คน/ตร.กม. (1,712.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05801303
ที่อยู่
สำนักงาน
999 หมู่ 6 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
โทรศัพท์0 7549 7044
เว็บไซต์www.hintokcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ

แก้

เทศบาลตำบลหินตก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก มีชุมชนไม้หลา และชุมชนสามร้อยกล้า อยู่ในเขตเทศบาลด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และสังคม จากสุขาภิบาลหินตก ก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2542

สภาพทั่วไป

แก้

เทศบาลตำบลหินตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาอยู่ทางด้านตะวันตก มีลำห้วยไทรสุวรรณไหลผ่าน ทางด้านเหนือใจกลางชุมชนมีห้วยหาร และคลองพุดหง ไหลผ่านจากตะวันออกไปตะวันตก ทางใต้มีคลองห้วยสักไหผ่านพื้นที่ จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตร ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม - เดือนมกราคม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างเดือน พฤษภาคม - เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้ แต่ช่วงนี้จะมีฝนไม่มากนัก ช่วงที่สองมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่า โดยจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - มกราคม จะได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมาจากอ่าวไทย มีความชื้นสูง รวมทั้งมีพายุดีเปรสชั่นด้วย ฤดูแล้ง จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิจะสูงขึ้นและแล้งที่สุดใน รอบปี เพราะเป็นช่วงที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลัง ประกอบกับ มีกระแสลมพัดจากทางใต้ อุณหภูมิของตำบลหินตก จะอยู่ที่ 27 - 28 องศาเซลเซียส ส่วนน้ำฝนในเทศบาลหินตกมีปริมาณค่อนข้างสูง โดยช่วงเดือนตุลาคม - มกราคม มีปริมาณน้ำฝนถึงร้อยละ 92 ของตลอดปี

อาณาเขตติดต่อ

แก้

เทศบาลตำบลหินตก ตั้งอยู่ทางทิศตะวัตกเฉียงใต้ขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลเสาธง อ.ร่อนพิบูลย์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
 • ทิศตะวันออก ตำบลควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหินตก อ.ร่อนพิบูลย์

ชุมชน

แก้

เทศบาลตำบลหินตกประกอบด้วยชุมชน 13 ชุมชน

 1. ชุมชนสามร้อยกล้า
 2. ชุมชนดอนบอสโก
 3. ชุมชนห้วยสัก
 4. ชุมชนปัดโวก
 5. ชุมชนเมืองใหม่
 6. ชุมชนพุดหง
 7. ชุมชนบ้านห้วยหาร
 8. ชุมชนป่าสงวน
 9. ชุมชนไทรสุวรรณ
 10. ชุมชนบ้านห้วยโหยง
 11. ชุมชนวัดถ้ำเขาแดง
 12. ชุมชนตลาดเก่า
 13. ชุมชนตลาดใหม่

สาธารณสุข

แก้
 • สถานีอนามัยบ้านไม้หลา
 • สถานีอนามัยบ้านขุนพัง
 • สถานีอนามัยบ้านถลุงทอง
 • สถานีอนามัยบ้านพุดหง

สถานศึกษา

แก้
 • โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง
 • โรงเรียนบ้านห้วยหาร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง
 • โรงเรียนกองลาศวิทยา

วัด

แก้

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลหินตก มีทั้งหมด 3 วัด คือ

 • วัดคูหาสันตยาราม
 • วัดคีรีรัตนาราม
 • วัดศรีพิบูลย์

มัสยิด

แก้
 • มัสยิดอัลกุบรอ
 • มัสยิดอิสลาฮุดดีน

สถานที่สำคัญ

แก้
 • นิคมพุดหง
 • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฝายพุดหง