เทศบาลตำบลสีชมพู

เทศบาลตำบลในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย

สีชมพู เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตำบลสีชมพู
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลสีชมพู
ตรา
ประเทศ ไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอสีชมพู
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีเอนก คำยัง
พื้นที่
 • ทั้งหมด3.055 ตร.กม. (1.180 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด3,936 คน
 • ความหนาแน่น1,278.55 คน/ตร.กม. (3,311.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05400601
ที่อยู่
สำนักงาน
หมู่ 1 ถนนชุมแพ–อุดรธานี ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์0-4339-9068 ต่อ 113
เว็บไซต์www.sichompu.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ลักษณะที่ตั้ง แก้

เทศบาลตำบลสีชมพู ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของอำเภอสีชมพู ช่วงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 228 สายชุมแพ –อุดรธานี ห่างจากอำเภอชุมแพ ประมาณ 31 กิโลเมตร มีขอบเขตตาม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 124 พ.ศ. 2510 ดังนี้ คือ

  • ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่ หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนราษฎร์บูรณะ ฟากตะวันออก เชิงสะพาน กุดม่วงด้านทิศเหนือเป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ ริมห้วย กุดแซง ฝั่งทิศตะวันตก ห่างจากริมห้วยทรายขาวฝั่งทิศตะวันตก ตามแนวลำห้วย 600 เมตร
  • ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามลำห้วยกุดแซงฝั่งทิศตะวันตก ห่างจากศูนย์กลางทางสาย วังเพิ่ม – บุ่งเม่น ตามแนวลำห้วย 1,050 เมตร
  • ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นทางไปทางทิศตะวันตกผ่านถนนราษฎร์บูรณะ ตรงจุด ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง ถนนราษฎร์บูรณะ 550 เมตร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง ถนนราษฎร์บูรณะ 150 เมตร
  • ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4เป็นเส้นขนานกับถนนราษฎร์บูรณะไปทางทิศเหนือถึง หลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางสายวังเพิ่ม – โนนหว้านไฟ 1,100 เมตร จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 1 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 3 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,875 ไร่ คลอบคลุมหมู่ที่ 1,10,11 ,12 และ 15 มีทั้งหมด 5 หมู่ ของตำบลวังเพิ่ม

สภาพภูมิประเทศ แก้

พื้นที่ เทศบาลเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณที่ราบตอนกลางของอำเภอ ลักษณะพื้นที่ลาดเอียง เล็กน้อยมาทางทิศตะวันออก ซึ่งเป็นบริเวณลำห้วยทรายขาวที่ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่น ในบริเวณตอนใต้ของเขตเทศบาล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

สภาพสังคม แก้

จำนวนประชากร แก้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม ครัวเรือน
0 ทะเบียนบ้านกลาง 81 96 177 2
1 วังเพิ่ม 235 257 492 427
10 ทรายทอง 459 416 875 468
11 วังทอง 477 479 956 292
12 โนนสว่าง 438 479 917 274
15 วังชมพู 246 276 545 159
รวม 1,936 2,000 3,936 1,622

ที่มา : ทะเบียนกลาง

สถานศึกษา แก้

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลสีชมพูมีดังนี้

  • โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัด อบจ.ขอนแก่น
  • โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้