เทมาเส็กโฮลดิงส์

(เปลี่ยนทางจาก เทมาเส็ก โฮลดิ้งส์)

บริษัทเทมาเส็กโฮลดิงส์ (อังกฤษ: Temasek Holdings) เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1975 มีกระทรวงพาณิชย์ของสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว บริษัททำการลงทุนในกิจการจำนวนมากของสิงคโปร์ เริ่มแรกในกิจการต่อเรือและการผลิต ปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทใหญ่อย่าง ธนาคารดีบีเอส สิงคโปร์ สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ (สิงค์เทล) และกิจการอื่น ๆ อีกมาก ทั้งในสิงคโปร์และต่างประเทศ รวมถึงถือหุ้นในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

รัฐบาลสิงคโปร์มีบริษัทลงทุนอีกแห่ง คือ Government of Singapore Investment Corporation (GIC) ซึ่งทำการลงทุนเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นหลัก

การลงทุนในประเทศไทย

แก้

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 เทมาเส็กโฮลดิงส์ ได้ซื้อหุ้นในบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จากครอบครัวชินวัตรจำนวน 1,487 ล้านหุ้น คิดเป็น 49.595% ที่ราคาหุ้นละ 49.25 บาท รวมมูลค่า 7.32 หมื่นล้านบาท[1] ซึ่งมีการกล่าวหาว่าการซื้อขายครั้งนี้มีการหลบเลี่ยงภาษี


อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้