เต๋า (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เต๋า อาจหมายถึง

นอกจากนี้ เต๋า ยังเป็นชื่อเล่น เช่น