เต่าร้างยักษ์

เต่าร้างยักษ์
Caryota rumphiana.jpeg
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
ไม่ได้จัดลำดับ: Commelinids
อันดับ: Arecales
วงศ์: Arecaceae
วงศ์ย่อย: Coryphoideae
เผ่า: Caryoteae
สกุล: Caryota
สปีชีส์: C.  rumphana
ชื่อทวินาม
Caryota rumphana

เต่าร้างยักษ์ ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota rumphana เป็นพืชในวงศ์ Palmae เป็นปาล์มต้นเดี่ยว ขนาดใหญ่ ไม่มีหนาม ปล้องบนลำต้นยาว แผ่นใบเป็นร่องรูปตัว V ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ก้านใบยาวขนาดใหญ่ ออกดอกแล้วตาย ดอกช่อ แขนงช่อยาว ผลมี 1-3 เมล็ด ผลสีแดงเข้ม พบในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ปาดน้ำตาลจากช่อดอกได้ ยอดอ่อนต้มสุกรับประทานได้ ใบใช้มุงหลังคา เส้นใยในกาบใบใช้ทำเชือก ใช้เป็นไม้ประดับ

อ้างอิงแก้ไข

  • พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ. ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9: พืชให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เมล็ด. กทม. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544 หน้า 84 - 86