เตียง คือ ไม้ที่สำหรับนอนหรือตั้งสิ่งของ มีขา 4 ขา รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า[1] หรือคือเครื่องเรือนประเภทหนึ่งซึ่งนิยมนำไปไว้ในห้องนอน โดยประโยชน์ใช้สอยหลักคือเป็นที่รองรับสรีระของมนุษย์ขณะพักผ่อนหรือนอนหลับ ลักษณะโดยทั่วไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้างยาวแตกต่างกันไป หรืออาจมีรูปทรงอื่นๆเช่น ทรงกลม ทรงหกเหลี่ยม เป็นต้น โดยเตียงนั้นอาจประกอบด้วยส่วนที่เป็นฐานด้านล่างและส่วนที่เป็นฟูกด้านบนหรืออาจไม่มีฟูกรองรับด้านบนก็ได้ ซึ่งเตียงบางประเภท อาจมีส่วนที่เป็นหัวเตียงอยู่ด้วย โดยหัวเตียงก็คือส่วนที่ยื่นสูงขึ้นไปด้านบนและมักอยู่ทางด้านแคบของเตียงด้านใดด้านหนึ่ง มีทั้งแบบเรียบง่ายไปจนกระทั่งมีที่สำหรับวางของ ตู้ ลิ้นชัก และโคมไฟบนหัวเตียงด้วย หรือเตียงบางประเภทอาจมีเสายื่นขึ้นไปด้านบนทั้ง 4 มุม เพื่อใช้ประดับผ้าม่าน นอกจากนี้ เตียงบางประเภทยังมีตู้หรือลิ้นชักอยู่ด้านล่างเตียงเพื่อใช้เก็บของได้อีกด้วย ซึ่งลักษณะของเตียงนั้นอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบ

เตียงนอน

โดยปกติแล้ว เตียงมักใช้ควบคู่กับเครื่องนอนชนิดอื่นเช่นหมอน หมอนข้าง ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง รวมทั้งผ้าคลุมเตียงซึ่งใช้คลุมทับเครื่องนอนอื่นๆอีกทีหนึ่ง สำหรับวัสดุที่ใช้ทำส่วนที่เป็นฐานเตียงนั้นจะแตกต่างกันไปตามการออกแบบ เช่น โลหะ ไม้ ไม้อัด หรืออาจนำฟูกมาวางเป็นฐานก็ได้

นอกจากเตียง อาจะใช้เสื่อปูรองพื้น หรือใช้เปลซึ่งมีทั้งเปลผูกที่ต้องผูกปลายทั้งสองด้านเข้ากับหลักยึด หรือเปลไกวที่มีลักษณะเหมือนกับเปลเด็กเพื่อเป็นที่ใช้สำหรับนอนหลับพักผ่อนแทนได้

ลักษณะแก้ไข

ประเภทของเตียงแก้ไข

เมื่อแบ่งประเภทของเตียงตามจำนวนของผู้นอน ประเภทของเตียงนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆก็คือ เตียงเดี่ยวและเตียงคู่ ซึ่งขนาดของเตียงทั้งสองประเภทนี้จะมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยเตียงเดี่ยว ก็คือเตียงที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับการนอนคนเดียวขนาดจึงแคบกว่าเตียงคู่ สำหรับเตียงคู่นั้นสามารถนอนได้ประมาณ 2 คน จึงมีขนาดกว้างและยาวกว่าเตียงเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีเตียงอีกประเภทหนึ่งก็คือเตียง 2 ชั้น ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากเตียงทั่วไปคือ จะประกอบด้วยเตียง 2 เตียงซ้อนกัน โดยมีเตียงเตียงหนึ่งอยู่ชั้นล่าง และอีกเตียงหนึ่งอยู่ด้านบน ระยะห่างระหว่างเตียงชั้นบนและชั้นล่างจะมีความสูงในขนาดที่พอเหมาะ และขนาดของเตียงที่มาประกอบเป็นเตียง 2 ชั้นนั้น จะมีขนาดเท่าๆกับเตียงเดี่ยว คือนอนได้ชั้นละ 1 คน เมื่อต้องการนอนเตียงชั้นบนจะต้องใช้บันไดในการปีนขึ้นไป เตียงชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับห้องที่มีพื้นที่จำกัด เช่นในหอพัก หรือห้องนอนที่มีขนาดแคบ

ขนาดของเตียงแก้ไข

นอกจากการแบ่งเตียงนอนเป็นประเภทเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่แล้ว เรายังมักนิยมเรียกเตียงตามขนาดอีกด้วย ซึ่งการเรียกตามขนาดนี้ก็สามารถเรียกได้หลายแบบ เช่นเรียกตามขนาดเป็นฟุต เช่น เตียง 5 ฟุต เตียง 6 ฟุต เป็นต้น หรืออาจเรียกตามความใหญ่ของเตียงโดยไม่เรียกเป็นฟุต เช่น เตียงคิงไซส์ (King size) เป็นต้น โดยเตียงคิงไซส์นั้นจะมีความกว้างประมาณ 76 นิ้ว และยาวประมาณ 80 นิ้ว ซึ่งการเรียกเตียงแบบนี้ ในแต่ละประเทศก็จะมีการกำหนดขนาดความกว้างและความยาวของเตียงไว้แตกต่างกัน นอกจากนี้ หากเป็นเตียงเดี่ยวที่มีขนาดเท่ากันจำนวน 2 เตียง อยู่ในห้องเดียวกัน เราอาจเรียกเตียงนั้นตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า twin bed ได้

อ้างอิงแก้ไข

  1. "พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-03. สืบค้นเมื่อ 2010-01-11.