เปิดเมนูหลัก

เดือน คือชื่อเรียกดวงจันทร์ เช่นเดือนหงาย หรือเดือนดับ หรือเป็นหน่วยวัดระยะเวลา เท่ากับระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ซึ่งมีระยะประมาณ 29.53 วัน โดยปกติ หนึ่งเดือน หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 30 วัน

เดือนมีวิธีการนับต่าง ๆ ดังนี้

เดือนตามระบบดาวฤกษ์แก้ไข

คำนวณจากวงโคจรของดวงจันทร์ มีระยะเวลา 27.321 661 วัน

เดือนตามระบบสุริยคติแก้ไข

คำนวณจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก มีระยะเวลา 27.321 583 วัน

เดือนตามระบบจูเลียนและเกรกอเรียนแก้ไข

เป็นระบบที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ใน 1 ปี มี 12 เดือนได้แก่

 1. มกราคม มี 31 วัน
 2. กุมภาพันธ์ มี 28 วัน (ในปีอธิกสุรทิน มี 29 วัน)
 3. มีนาคม มี 31 วัน
 4. เมษายน มี 30 วัน
 5. พฤษภาคม มี 31 วัน
 6. มิถุนายน มี 30 วัน
 7. กรกฎาคม มี 31 วัน
 8. สิงหาคม มี 31 วัน
 9. กันยายน มี 30 วัน
 10. ตุลาคม มี 31 วัน
 11. พฤศจิกายน มี 30 วัน
 12. ธันวาคม มี 31 วัน

เดือนตามระบบปฏิทินฮิจญ์เราะหฺแก้ไข

เดือนทางดาราคติแก้ไข

เดือนทางดาราคติ (Sidereal Month) เดือนทางดาราคติ เป็นการนับการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกโดยเทียบกับดาวฤกษ์ โดยเริ่มนับตั้งแต่ดวงจันทร์เคลื่อนที่จาก ดาวฤกษ์ ดวงหนึ่งไปจนกลับมาถึงดาวฤกษ์ดวงเดิมอีกใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน