เดจาวู (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

เดฌา-วูว์ (ฝรั่งเศส: déjà-vu) แปลว่า เคยเห็นแล้ว เป็นอาการที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ไม่ใช่การเพิ่งพบครั้งแรก และเป็นเหตุการณ์ที่กำลังต้องมีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ความหมายอื่น